Boundary element-associated factor of 32kD
Fly Line IDF003326
Construct IDP006173
CG/CR NumberCG10159
SymbolBEAF-32
Gene NameBoundary element-associated factor of 32kD
Gene SynonymsBeaf-32; BEAF32B; BEAF32A; BEAF32; BEAF-32A; BEAF; CG1015
9; BEAF-32B; bs04c01.y1; BEAF-32; beaf; BEAF32b
FBgnFBgn0015602
TypeORF-CC
PlasmidpGW-CC.attB
Sequence

ATGCCCAAGGGTCGTGTTAGCAATGTGTGGCAGCACTACGATATTAACGA
GGAGTGCGAAAACTTTGCGATATGCCGTTATTGCGGCAACAATATATCGC
GTGGTGGCATGGCCAGCAATTTGAAGGGCAACAATACGACCAATTTGTGG
ACGCATCTGCGGCACAAGCACAGGGACGAGGTGCTGGTCAGTCCGGTGCA
GCAACGTCCCCAGGCCCGGATGATCCCAATCATCAAGAAAGACAAAACCG
TGCGGATTACCAAGGCCAAGACGCTGAGGGAGCCGCTGCGTGTGGCCAAG
CCGAAGATCGAGTCGAACGTCGCCAATTATCTGGGCGAGGCGGGCGCCCT
GCCGCAAAAGTGGGAGGAGTACGAGCAGAACGATGAGATTAGCGAGGACA
TTAAGGACATCATATACAGCGAGGATCCACTGTGCTATAGCCCTATACAC
GTGATGGATGATGAGGGCCTGGATCAGCCTGAGAAGCAAGTGACCGTGCT
AACCCATTCGACTTCACCAGCCGGTGGAAGTAGCAGGCCCATCGGTGTTG
GTTCGGGCGTACAGGCTACTGTGGTGGCCTCCACGTCCTCCAGCAGCAGC
TCGGCCAAGCAGCTGAAGAACAACCTGGAGACGTCCATCGAACGGCTGAC
CGCTGTCAGCGAACAGCTCAGCTACATCATACAACAGAATCACGAGGAGC
TCACCAAGGACGACGACTACTATTTTGCACTTAGCTTGGTGCCCGCAATG
CGCCACCTTTCGCTCAGTCGGAAGATGTACGTGCGGTCCAAGATCCAGGA
TATACTGTTCAAGGAAAGTGAGGACTCAACGCTTGCCAAGGATGAG

Insertion SiteChr.2, attP 21F
Comments
Log in to add this item

0 items