inactivation no afterpotential C
Fly Line IDF003558
Construct IDP007119
CG/CR NumberCG6518
SymbolinaC
Gene Name inactivation no afterpotential C
Gene SynonymsInaC; PKC; INAC; CG6518; eye PKC; PKCi; eye-PKC; PKC 53E;
ePKC; unnamed; dPKC53E(ey); Dpkc2; pkc-2; dPKC53E; Pkc2;
inaC; eyePKC; PK-C; PKC2
FBgnFBgn0004784
TypeORF-3xHA
PlasmidpGW-HA.attB
Sequence

ATGGCTGCGGCTGCTGTTGCCACACCGGGGGCCACTGTGCTCCCTCCCTC
GGTGCCCAGTGCCGCTCCAGGGGCCAAGGCTCCAGCGGCTGGAGCTGGCA
AAGGTCCAGGAAATCTACTGGAGATCACTGGCGAAGCAAATATCGTCAAC
TATATGAAGAATCGTCTAAGGAAGGGTGCGATGAAGCGAAAGGGTCTCGA
AATGGTCAATGGTCATCGTTTCGGAGTTAGATTCTTTAAGAATCCAACCT
ACTGCGGTCATTGCAAGGATTTCATCTGGGGCTTTGGCAAGCAAGGTTTT
CAGTGCGAGGAATGCCGCTTCAACATTCACCAGAAGTGCTGTAAATTTGT
GGTGTTCAAATGTCCTGGCAAGGACACGGACTTCGATGCCGACTGCGCTA
AGGTGAAGCACGGCTGGATTTCCACCACCTACACCACACCGACATTCTGC
GACGAGTGCGGACTGCTGCTCCATGGAGTCGCCCATCAGGGCGTCAAGTG
CGAGAATTGCAACCTAAATGTGCATCACGCCTGCCAGGAGACAGTGCCAC
CGATGTGTGGTGCGGACATCAGCGAGGTGAGGGGTAAACTACTGCTATAC
GTCGAGCTTAAGGGCAATAACTTGAAAGTTGATATTAAGGAGGCAGCTAA
CCTCATTCCCATGGATACCAACGGGTTTAGCGATCCCTATATTGCAGTGC
AAATGCATCCGGACCGTTCGGGGCGCACCAAAAAGAAGACCAAGACCATT
CAGAAAAACCTCAATCCAGTGTTCAACGAGACTTTTACTTTTGAGTTGCA
GCCGCAGGACCGTGACAAGCGTTTGCTCATCGAGGTTTGGGATTGGGATC
GAACTTCTCGCAATGATTTCATGGGATCGTTCTCGTTCAGCCTGGAGGAA
CTGCAAAAGGAGCCAGTTGATGGCTGGTATAAGTTTCTGTCGCAAGTGGA
GGGTGAACATTATAACATACCCTGTGTGGATGCCTTTAATGATATAGCTC
GCTTAAGGGATGAAGTTAGGCACGATCGTCGTCCGAATGAAAAGCGTCGC
ATGGACAACAAGGATATGCCGCATAATATGAGCAAACGCGATATGATTCG
AGCTGCTGATTTCAACTTTGTTAAAGTTATTGGCAAGGGATCCTTTGGCA
AAGTCCTGCTGGCCGAGCGTCGTGGCACGGATGAGCTGTATGCCGTGAAG
GTCCTGCGAAAGGATGTCATTATCCAAACGGACGATATGGAGCTGCCAAT
GAATGAGAAGAAAATTCTAGCCCTATCCGGACGTCCTCCTTTCCTCGTCT
CCATGCACTCATGTTTCCAGACTATGGACCGATTATTCTTCGTAATGGAG
TACTGTAAGGGTGGAGATCTTATGTACCATATGCAGCAGTATGGAAGGTT
CAAGGAGTCTGTGGCTATTTTTTACGCTGTGGAAGTGGCTATTGCTCTGT
TTTTCCTCCACGAGCGTGATATTATCTATAGAGATCTAAAGCTGGACAAC
ATTTTGCTGGATGGTGAGGGGCATGTAAAGCTGGTCGACTTTGGATTGAG
CAAAGAGGGCGTTACCGAGCGGCAGACCACACGAACCTTTTGTGGTACTC
CAAATTATATGGCTCCCGAAATTGTTAGCTACGATCCGTATTCCATCGCC
GCTGATTGGTGGTCTTTTGGTGTATTGCTTTTCGAATTCATGGCAGGTCA
GGCTCCATTCGAAGGAGATGATGAAACTACTGTCTTTAGGAACATAAAGG
ACAAGAAGGCGGTGTTTCCAAAGCATTTCAGCGTGGAGGCCATGGATATA
ATAACGAGCTTCCTGACCAAAAAGCCCAACAATAGATTGGGTGCAGGCCG
CTATGCCAGACAGGAGATTACCACGCATCCTTTCTTCCGGAATGTGGACT
GGGATAAGGCAGAGGCATGCGAAATGGAGCCACCTATTAAGCCAATGATT
AAACATCGCAAGGATATAAGCAACTTTGATGATGCCTTTACCAAGGAGAA
GACGGACTTAACTCCAACGGACAAGCTTTTTATGATGAATTTGGACCAGA
ACGATTTTATCGGATTTTCTTTCATGAATCCCGAGTTTATAACCATCATT

Insertion SiteChr.3, attP 86Fb
CommentsSequence based on a gene model from the Ensembl66 release
(FBtr0087047).
Log in to add this item

0 items