diadenosine tetraphosphate hydrolase
Fly Line IDF003527
Construct IDP005648
CG/CR NumberCG31713
SymbolApf
Gene Namediadenosine tetraphosphate hydrolase
Gene SynonymsCG31713; Apf; IP04585
FBgnFBgn0051713
TypeORF-3xHA
PlasmidpGW-HA.attB
Sequence

ATGGAAAAGGCAGCTGGTTTTGTTATTTTTCGCCGCCTTTGTGGGGAAAT
ACAATACCTATTGCTGAAGGCTTCCTACGGCTCCTTCCACTGGAGTTCTC
CCAAGGGACATGTGGACCCAGGCGAGGATGATTTTACCACTGCCCTGCGA
GAAACGAAAGAGGAAGCCGGGTACGACGAGAAGGATCTGATCATATACAA
GGACACTCCGCTGACCCTGAATTATCAGGTGCAAGACAAGCCGAAGATTG
TTATTTACTGGCTAGCGGAGCTGCGGAATCCCTGCCAGGAGCCCATTCTC
TCCGAGGAGCACACCGACCTCAAGTGGCTGCCCAAGGAGGAGGCCAAGCA
GTGCGTCGGCTTTAAGGATAACCAAGTCATGATCGACAAGTTCCACCAAA
TGATTTTAGATCAAAACAAACCAATG

Insertion SiteChr.3, attP 86Fb
Comments
Log in to add this item

0 items