Adaptor Protein complex 2, sigma subunit
Fly Line IDF003928
Construct IDP008011
CG/CR NumberCG6056
SymbolAP-2sigma
Gene NameAdaptor Protein complex 2, sigma subunit
Gene Synonymscg6056; CG6056; sigma2; AP-2sigma; AP2; aps2; AP-2 sigma
FBgnFBgn0043012
TypeORF-3xHA
PlasmidpGW-HA.attB
Sequence

ATGATACGATTCATACTTATACAAAACCGAGCTGGAAAAACTCGCCTGGC
CAAGTGGTATATGAACTTCGATGACGACGAGAAGCAGAAACTGATTGAGG
AGGTGCATGCCGTGGTCACAGTGCGCGATGCCAAGCACACCAACTTTGTG
GAGTTCCGCAACTTCAAGATCGTCTACCGACGCTATGCGGGTCTGTACTT
CTGCATCTGCGTGGACGTAAACGACAACAACCTGTGCTATCTGGAGGCCA
TTCACAACTTCGTGGAGGTGCTCAACGAATACTTCCATAATGTGTGCGAG
CTGGATCTGGTCTTCAACTTCTACAAGGTGTACAGTGTGGTGGACGAGAT
GTTCCTGGCGGGCGAGATCCGGGAGACCTCGCAGACGAAGGTGCTCAAGC
AGCTGCTCACGCTAAATTCGCTGGAG

Insertion SiteChr.3, attP 86Fb
Comments
Log in to add this item

0 items